• המערכות שלנו
  רספונסיביות
  אינטרנטיות
  מתקדמות
  גמישות להרחבה

המוצרים שלנו

תהליכי עבודה

בסיום הפיתוח נדריך את אנשי המפתח בשימוש במערכת. נזין יחד עם אנשי המפתח חומרים ראשוניים למערכת ונלווה בתמיכה טלפונית עד היכרות מלאה עם המערכת והתייצבותה. התמיכה הטלפונית תימשך כחלק משירות החודשי.
 
תוצרים:
אתר אינטרנט מוכן לפעילות ואנשי מפתח מטעם הלקוח המכירים את כלי הניהול ומסוגלים לתחזק את האתר.
שלב האפיון הפונקציונאלי כולל הגדרת מבנה האתר בראייה של הנדסת-אנוש:
 • אפיון של קונספט תפעולי לאתר (מבנה כללי של האתר, תפריטים, שיטות ניווט וכו').
 • עיצוב מפורט למסכי האתר: בשלב זה יוגדרו אבות-טיפוס של מסכים אשר יהוו תשתית לאתר (לדוגמה: דף תוכן וכו'). המטרה בשלב זה היא להגדיר קווים מנחים ותשתית אחידה אשר יהוו בסיס להרחבה מצד אחד ויבטיחו עקביות ושימושיות מצד שני.
 • הגדרת layout של סוגי דפים אופייניים באתר, אופן ניצול השטח וארגון המידע.
תוצרים:
בשלב האפיון הפונקציונלי יוגשו סכימות של מסכים (ללא עיצוב גרפי סופי) המדגימים את מבנה ותכולת המסכים הנידונים.
תהליך העבודה הנו אינטנסיבי, במהלך העבודה יוצגו תוצרי ביניים שיאפשרו ללקוח לחוות דעה לגבי התקדמות התהליך והתוצרים.
 • לפני תחילת העיצוב הגרפי תיערך פגישה עם נציג הלקוח, לצורך דיון בערכי המותג ובנושאים נוספים המהותיים לשלב זה. איקומטרייד תסייע בהכוונה ראשונית לגבי כיוונים המתאימים למטרות השיווקיות של החברה.
 • יעוצב ויוצג קונספט גרפי אחד של Look & Feel. הקונספט יודגם על אחד ממסכי האתר (כדוגמת דף הבית).
 • לאחר קבלת הערות מהלקוח על הקונספט הגרפי, יבוצע סבב תיקונים ויוצג קונספט גרפי מתוקן.
 • בהתאם לקונספט שגובש, יבוצע עיצוב של שלד המערכת (דף בית, דף קטגוריה, דף תוכן וכד'), אשר יהוו אבות טיפוס לסוגי דפים באתר. על כל דף יוכל נציג הלקוח להגיש הערות לעיצוב.
 • לאחר אישור העיצוב הגרפי יבוצע חיתוך של קבצים גרפיים הדרושים לצורך פיתוח האתר.
 • המפגשים יערכו במשרדי איקומטרייד.
תוצרים:
 • צילומי מסכים מעוצבים.
 • קבצים גרפיים חתוכים, בפורמט עפ"י צרכי הלקוח, לצורך שילוב באתר.
 • קובץ הגדרות גרפיות: צבעים, פונטים, גדלים וכו'.
 • על בסיס העיצובים יוקם שלד של מערכת.
 • על שלד המערכת יולבש העיצוב הגראפי.
 • יפותחו ממשקים לקבצים לקישור עם מערכת הניהול.
 • יוקם האינדקס הראשוני של האתר ויוזן תוכן בסיסי לדוגמה.
תוצרים:
 • שלד לאתר האינטרנט
 • ממשק ניהול
בסיום הפיתוח נדריך את אנשי המפתח בשימוש במערכת. נזין יחד עם אנשי המפתח חומרים ראשוניים למערכת ונלווה בתמיכה טלפונית עד היכרות מלאה עם המערכת והתייצבותה. התמיכה הטלפונית תימשך כחלק משירות החודשי.
 
תוצרים:
אתר אינטרנט מוכן לפעילות ואנשי מפתח מטעם הלקוח המכירים את כלי הניהול ומסוגלים לתחזק את האתר.
התמיכה הטלפונית כוללת כל מה שקשור בעדכון האתר ובשימוש בממשק ניהול האתר (כגון: איך מוסיפים מחלקה חדשה, איך מעדכנים מחלקה קיימת, היכן מעדכנים את הכתובת והטלפונים, שכחתי איך מעדכנים תוכן וכו').
 
ובנוסף, נהנים לקוחותינו מהשירותים הבאים:
 • ליווי הלקוח בזמן עדכון האתר
 • טיפול בתמונות וקבצים שרוצים להעלות לאתר
 • יעוץ במבנה האתר
 • עזרה בהפניית דומיין
17
300+
111000
52214
בורסת היהלומים
מתימו"פ
איתוראן
MyPrice
חוזרים
Amtel