• המערכות שלנו
  רספונסיביות
  אינטרנטיות
  מתקדמות
  גמישות להרחבה

מערכות Self Service

 • יצירת תהליכים פנימיים בתוך הארגון על ידי משתמשים חיצוניים
 • שיתוף מידע פנימי לשותפים, זכיינים ולקוחות
 • הצגת סטאטוס תהליכי עבודה, הזמנות ואישורים
 • ממשקים למערכות פנים-ארגוניות
 • מערך הרשאות
לדוגמא: מערכת ללקוחות, סוכני ביטוח וחברות ביטוח עבור איתוראן.

אשמח לקבל פרטים על :
* שדה חובה