• המערכות שלנו
  רספונסיביות
  אינטרנטיות
  מתקדמות
  גמישות להרחבה

אפיון מסכים

שלב האפיון הפונקציונאלי כולל הגדרת מבנה האתר בראייה של הנדסת-אנוש:
 • אפיון של קונספט תפעולי לאתר (מבנה כללי של האתר, תפריטים, שיטות ניווט וכו').
 • עיצוב מפורט למסכי האתר: בשלב זה יוגדרו אבות-טיפוס של מסכים אשר יהוו תשתית לאתר (לדוגמה: דף תוכן וכו'). המטרה בשלב זה היא להגדיר קווים מנחים ותשתית אחידה אשר יהוו בסיס להרחבה מצד אחד ויבטיחו עקביות ושימושיות מצד שני.
 • הגדרת layout של סוגי דפים אופייניים באתר, אופן ניצול השטח וארגון המידע.
תוצרים:
בשלב האפיון הפונקציונלי יוגשו סכימות של מסכים (ללא עיצוב גרפי סופי) המדגימים את מבנה ותכולת המסכים הנידונים.
תהליך העבודה הנו אינטנסיבי, במהלך העבודה יוצגו תוצרי ביניים שיאפשרו ללקוח לחוות דעה לגבי התקדמות התהליך והתוצרים.

אשמח לקבל פרטים על :
* שדה חובה